Skip to content

Przyszłość HDD w produkcji wideo

Jak może wyglądać przyszłość pamięci lokalnej i chmury w produkcji wideo? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w dyskusji kilku firm zajmujących się lokalną produkcja filmów wideo.

„Niezależnie od tego, czy mówimy o archiwum, workflow, magazynowaniu czy procesie postprodukcji wideo, coraz częściej zmierzamy w kierunku usług zwanych „chmurami pamięci”. Oznacza to, że dostawcy usług są coraz bardziej skoncentrowani na świadczeniu usług przechowywania danych wideo w chmurze i szybkości Internetu, a nie na dostępie do usługi w pierwszej kolejności. Oznacza to również, że następnym krokiem jest ustalenie, jak połączyć większość, jeśli nie całą zawartość plików wideo z obszarem cyfrowym w chmurze, a nie magazynowanie zawartości na lokalnym dysku lub w szafach danych.”

Całą dyskusję można przeczytać na stronie: www.provideocoalition.com

Hey, this photo is © Jacek Kadaj