Skip to content

Sztuka ujęć Steadicam

Wymyślony przez Garretta Brown na początku lat 70, urządzenie do stabilizacji ruchów kamery filmowej – Steadicam – stał się jednym z najbardziej dynamicznych i ekscytujących technik kinematografii.
Film pokazuje wybrane “najlepsze” klipy ze strony steadishots.org, oceniane przez tamtejszą społeczność.

Hey, this photo is © Jacek Kadaj