Skip to content

Warszawa – puste miasto

Warszawa – puste miasto – marzec 2020 r

To krótki film o pustej Warszawie w pierwszych dniach epidemii korona-wirusa w marcu 2020 roku. Film pokazuje, jak korona-wirus wpłynął na życie miasta i turystykę w mieście. Miejsca zwykle pełne ludzi i tętniącego życiem życia, teraz są puste i tylko nieliczni decydują się na poruszanie się po mieście.

Zdjęcia, montaż, koloryzacja, dźwięk: Jacek Kadaj
Muzyka: David Kelly (PRS), audionetwork

Warsaw – the empty city – March 2020

This is short film about empty Warsaw city in Poland during first days of coronavirus epidemia in March 2020. The film shows how coronavirus influenced the city life and tourism in Warsaw. Places usually filled with people and vibrant life, now they are empty and only a few decide to move around the city.

Cinematography, Editing, Color grading, Sound: Jacek Kadaj
Music: David Kelly (PRS), audionetwork

Categoriesfilm

Hey, this photo is © Jacek Kadaj